Over de website

De informatie op deze site, hoewel met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, is in geen enkel opzicht de verantwoordelijkheid van de webmaster, met name betreffende de nauwkeurigheid, de correctheid en de betrouwbaarheid van informatie. De informatie is eigendom van de desbetreffende auteurs.
Deze website kan niet worden gebruikt voor juridische doeleinden.

De webmaster respecteert het web en de privacy van hen die het gebruiken. De gegevens die u eventueel inbrengt, zijn strikt vertrouwelijk, uw privacy is volledig gewaarborgd.
De persoonlijke informatie die wij ontvangen wordt voor geen andere doeleinden gebruikt, noch aan derden overgemaakt.

Alle foto’s en teksten op deze site, met uitzondering van de foto’s aangeboden door leden of derden, blijven eigendom van de webmaster en kunnen onder geen enkel beding of onder geen enkele andere vorm door derden worden gepubliceerd of openbaar gemaakt door om het even welk medium, noch onder hardcopy, noch onder elektronische vorm, zonder voorafgaandelijke toestemming van de eigenaar.

Cookiebeleid

Op de website worden zogenaamde “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de website.
Voor meer informatie over cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijzen we naar: www.allaboutcookies.org.