Huisregels

1. Lidgeld

Leden betalen het lidgeld voor het volgende jaar vóór 31 december. Info hierover krijg je t.z.t. in een nieuwsbrief.
Het lidgeld wordt niet terugbetaald als je de club wenst te verlaten.

2. Polsbandje

Het blauwe polsbandje geldt als bewijs van je betaling van het lidgeld en geeft je toegang tot de zwemvijver bij de draaideur van het poortgebouw. Breng je polsbandje steeds mee naar de vijver: zonder polsbandje mag je niet binnen!

Het polsbandje is strikt persoonlijk en mag niet worden doorgegeven. Bij verlies kan je een nieuw polsbandje aankopen voor €5. Ieder lid heeft slechts één actief polsbandje. 

3. Zwemmen

Er wordt alleen gezwommen als er een redder van de club aanwezig is. De redders kunnen nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld noch vervolgd worden.

Voor zwemkledij volgen de Deurnese IJsberen de regels van de Stad Antwerpen. Voor mannen betekent dit een zwembroek of aansluitende zwemshort tot boven de knie zonder zakken. Vrouwen dragen een aansluitend badpak of bikini. De zwemkledij is aansluitend en bestaat uit waterbestendige stof. Doorschijnende of aanstootgevende zwemkledij is verboden.

4. Het bestuur

De leden van het bestuur van de IJsberenclub vind je hier.

Het bestuur vergadert maandelijks over de dagelijkse werking en het welzijn van de club. Van deze vergadering wordt een verslag opgemaakt en op het secretariaat bewaard.

5. Activiteiten van de club

Activiteiten die door leden worden aangemeld en goedgekeurd worden tijdens de bestuursvergadering, worden in naam van de club gevoerd. Niet-aangemelde of niet-goedgekeurde activiteiten die leden organiseren, worden als privé-initiatief beschouwd en zijn bij mogelijke ongevallen niet verzekerd.

6. Sleutels

Het bestuur bezit een lijst van de leden die een sleutel kregen van de gebouwen rond de zwemvijver. Alleen deze leden mogen het zwembad openen op de voorziene uren. Zij moeten bij het verlaten van het zwembad ook weer alles sluiten of controleren dat iemand anders van de sleutellijst deze taak overneemt.

7. Niet-naleving van huisregels

Deze huisregels werden door het bestuur opgesteld als aanvulling van de statuten. Bij inschrijving wordt een nieuw lid van de huisregels op de hoogte gebracht. Een lid dat de huisregels niet naleeft, krijgt eerst een mondelinge waarschuwing, nadien per aangetekende brief. Een derde nalatigheid leidt tot uitsluiting.

De Deurnese IJsberen vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de huisregels niet worden nageleefd. Hiermee wordt bedoeld dat noch de club noch de leden van het bestuur verantwoordelijk kunnen worden gesteld, noch gerechtelijk vervolgd.

8. Vertrouwenspersoon

De Deurnese IJsberen vzw tolereert geen enkele vorm van pesten, ongewenst gedrag of ongewenste intimiteiten. Leden die geconfronteerd worden met dergelijk ontoelaatbaar gedrag kunnen steeds aankloppen bij onze vertrouwenspersoon.

9. GDPR – privacyverklaring

De Deurnese IJsberen vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. De volledige privacyverklaring lees je hier.