150 nieuwe leden!

We hebben heel goed nieuws te melden! De algemene vergadering van de Deurnese IJsberen 6 maart 2024 heeft zich gebogen over de vraag of ze al dan niet nieuwe leden zou toelaten. Uiteindelijk is de volgende beslissing genomen: om de goede werking van de club te blijven garanderen (aangezien AL het werk door vrijwilligers wordt gedaan), krijgen 150 nieuwe leden de kans om van het winterzwemmen in de zwemvijver te genieten. 

Belangrijk: alleen de naaste familie en vrienden van onze bestaande leden komen in aanmerking om lid te worden. Die leden ontvangen in de maand april een mail met de nodige info voor de inschrijvingsprocedure.

Het heeft geen zin om de club te vragen om plaatsen te reserveren of om de wachtlijst te komen want er is geen wachtlijst.